oceangoing
English

Toshiko Akiyoshi

Toshiko • Toshiko Mariano Akiyoshi • 秋吉 敏子 • 穐吉 敏子
Toshiko Akiyoshi
Birth
Thursday, December 12, 1929
Liaoyang, Manchuria
Age: 
93