English

Yoko Ono

Yoko Ono
Birth
Saturday, February 18, 1933
Tokyo
Age: 
86