oceangoing
Italiano

Jani Christou

Jani • Γιάννης • Giannēs • Yannis Christou • Χρήστου • Chrēstou
Nato
8 ?
Sabato, Gennaio 9, 1926
Heliopolis
Death
Giovedì, Gennaio 8, 1970
Athens
Età: 
43