Nederlands

Messe 'Solennelle: Pastoritia' : stem-orch.-orgel - apocryphe