Français

Kirchhof d. Jerusalems- u. neuen KGem Mehringdamm/Zossener S. Berlin-Kreuzberg

Image for Kirchhof d. Jerusalems- u. neuen KGem Mehringdamm/Zossener S. Berlin-Kreuzberg
Carl Friedrich Christian Fasch Dimanche, Août 3, 1800
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Mardi, Juin 25, 1822
Ernst Theodor Wilhelm (Amadeus) Hoffmann Mardi, Juin 25, 1822
Carl Tausig Lundi, Juillet 17, 1871
stars: 
0
Map reference: 
d10.1.65

Sheet Music Plus Classical