Zikmund Kolesovski

Zikmund Kolesovski
Naissance
1817
Mort
1868
Age: 
51