Français

Yutaka Makino

Yutaka Makino
Naissance
Samedi, Juillet 5, 1930
Tokyo
Age: 
90