Français

Yoshio Hasegawa

Yoshio Hasegawa
Naissance
1907
Mort
1981
Age: 
73