oceangoing
Français

Yoshinori Matsuyama

Yoshinori Matsuyama
Naissance
1892, 1894, 1896, 1889 (?)
Jeudi, Janvier 1, 1891
Kagoshima
Mort
Lundi, Juin 17, 1974
?
Age: 
83