Français

Yoriaki Matsudaira

Yoriaki • Yori-Aki Matsudaira • 松平 頼暁
Naissance
Vendredi, Mars 27, 1931
Tokyo
Age: 
88