Threnodie I à la Memoire de I. Stravinski : flute-trio cordes