oceangoing
Français

Gideon Klein

Gideon Klein
Image for Gideon Klein
Naissance
Samedi, Décembre 6, 1919
Prerov, Moravia
Mort
Samedi, Janvier 27, 1945
Fürstengrube, Silesia
Age: 
25