Français

Cantate "De Danske, Norske og Tydske undersaaters Glaede"