Français

Boris Yarovinski

Boris Lvovich Yarovinski
Naissance
Samedi, Mars 11, 1922
Mort
Samedi, Janvier 1, 2000
Age: 
77