oceangoing
Español

Yutaka Makino

Yutaka Makino
Birth
Sábado, Julio 5, 1930
Tokyo
Edad: 
92