English

Opéras de chambre

Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1966
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1987
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1951
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1955
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1681
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
douteux
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1970
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1973
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1737
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1959
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1951
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
4 acts
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1678
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1718
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1736
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1971
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1903
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1971
2 acts
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1929
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1978
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1997
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1977
Op. 45
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1956
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1998
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1980
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1983
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1720
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1682
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1960
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1977
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1954
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1981
Op. 44
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1989
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1872
3 acts
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1952
Op. 51
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1985
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1988
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1908
1 act
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1938
Op. 98
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1691
perdu
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1669
douteux
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
2005
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1948
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1973
10 Tableaux
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1974
Op.328
Opera and lyrical music
Opéras de chambre
1991
1 act

Pages