English

Alois Joseph Anton Balthasar Wolf

Alois Joseph Anton Balthasar Wolf
Birth
1775
Groupes
Death
1819
Age: 
44