English

Louis Mennini

Louis Mennini
Birth
Thursday, November 18, 1920
Erie, Pennsylvania
Death
Tuesday, February 22, 2000
Naples, Florida
Age: 
79