English

René Leibowitz

René Leibowitz
Birth
Monday, February 17, 1913
Warsawa
Death
Tuesday, August 29, 1972
Paris
Age: 
59