Zhivka Klinkova

Zhivka • Живка Klinkova • Клинкова
Zhivka Klinkova
Birth
Wednesday, July 30, 1924
Samokov
Death
Monday, December 23, 2002
Age: 
78