Zikmund Kolesovski

Zikmund Kolesovski
Birth
1817
Death
1868
Age: 
51