English

Zhun Huang

Zhun Huang • 黄准
Birth
25?
Saturday, June 19, 1926
Suzhou, Jangsu Province
Age: 
94