English

Johann [Jan] Nepomuk Kaňka

Johann [Jan] Nepomuk Kaňka
Birth
Tuesday, November 10, 1772
Prague
Death
Wednesday, April 5, 1865
Prague
Age: 
92