English

Adolphe Louis Eugène Fetis

Adolphe Louis Eugène Fetis
Birth
1820
Groupes
Death
1873
Age: 
53