English

Gustav Nottebohm

Martin Gustav Nottebohm
Gustav Nottebohm
Birth
Wednesday, November 12, 1817
Lüdenscheid
Death
Sunday, October 29, 1882
Graz
Age: 
64