English

Stanilaw Niedzielski

Stanisław Niedzielski • Prus-Niedzielski
Stanisław Niedzielski
Birth
31 August (?)
Wednesday, July 13, 1842
Rudki
Death
Monday, March 4, 1895
Age: 
52