oceangoing
English

Menahem Avidom

Menahem • Menachem • מנחם Avidom • Mahler-Kalkstein • אבידום
Menachem Avidom
Birth
Monday, January 6, 1908
Stanislav
Death
Saturday, August 5, 1995
Tel Aviv
Age: 
87