English

Dixit Dominus et Magnificat: Sop.-Tenor-Bass-SATB-orch.-organ