English

Hyrdinden og Skorstensfejeren: opera marionnettes