English

Trio "Ein heiteres trio": violin-flute-double bass