English

Anton Coppola

Anton • Antonio Francesco Coppola
Anton Coppola
Birth
Wednesday, March 21, 1917
New York City
Death
Monday, March 9, 2020
New York City
Age: 
102