Zhivka Klinkova

Zhivka • Живка Klinkova • Клинкова
Zhivka Klinkova
Geboren
Mittwoch, Juli 30, 1924
Samokov
Gestorben
Montag, Dezember 23, 2002
Age: 
78