Deutsch

Vassili Pavlovitch Soloviov-Sedoy

Vassili Pavlovitch Soloviov-Sedoy
Geboren
1907
Gruppen
Gestorben
1979
Age: 
72