Ukraine

Dmitri Stepanovich Bortniansky (1752 1825)
Artemi Vedel (1767 1806)
A. Lizogub (1790 1839)
Mikhaïlo Verbitski (1815 1870)
Piotr Petrovitch Sokalski (1832 1887)
Anatol Vakhnianin (1841 1908)
Mykola Lysenko (1842 1912)
Mikola Mikolaiovitch Arkas (1852 1909)
Julius Zarębski (1854 1885)
Felix Mikhailovich Blumenfeld (1863 1931)
Alexander Siloti (1863 1945)
Stefan Timofeyevich Abbakumov (1870 1919)
Reinhold Moritzovich Glière (1874 1956)
Boris Karlovitch Yanovski (1875 1933)
Nikolai Andreievich Roslavets (1881 1944)
Marceli Poplavski (1882 1948)
Lazare Saminsky (1882 1959)
Yakov Stepovoi (1883 1965)
Thomas Alexandrovich de Hartmann (1885 1958)
Yuri Shaporin (1887 1966)
Dimitri Zinovievich Tiomkin (1894 1979)
Oles Semenovitch Chishko (1895 1976)
Mikhaïlo Verikivski (1896 1962)
Alexandr Mosolov (1900 1973)
Mikola Kolessa (1903 )
Yuly Sergueievitch Meytus (1903 1997)
Nathan Milstein (1903 1992)
Dmitri Lvovich Klebanov (1907 1987)
Petro Gaidamaka (1907 1981)
Mykola Terentiyevich Kolyada (1907 1935)
Platon Mayboroda (1918 1989)
Isaac Schwartz (1923 )
Igor Kovach (1924 )
Vitaly Kyreiko (1926 )
Valentin Silvestrov (1937 )
Virko Baley (1938 )
Lesia Dychko (1938 )
Volodimir Huba (1938 )
Myroslav Skoryk (1938 )
Joseph Dorfman (1940 2006)
Ivan Karabits (1945 2001)
Oleh Kiva (1947 )
Alla Pavlova (1952 )
Sergei Pavlenko (1952 )
Michael Dulitsky (1952 )
Irina Kyrylina (1953 )
Igor Tcherbakov (1955 )
Hanna Havrilets (1958 )
Ludmila Jurina (1962 )
Victoria Poleva (1962 )
Ludmila Yurina (1962 )
Julia Gomelskaya (1964 )
Alla Zagaykevych (1966 )
Vadim Larchikov (1967 )
Bohdana Froliak (1968 )
Alexander Vynograd (1969 )
Svitlana Azarova (1976 )
Yuriy Leonovich (1984 )