Japon

Kotobuki Shirabe (1710 1770)
Yoshitomo (1872 1957)
Rentaro Taki (1879 1903)
Kosaku Yamada (1886 1965)
Kiyoshi Nobutoki (1887 1965)
Haseo Sugiyama (1889 1952)
Ryutaro Hirota (1892 1952)
Tamezo Narita (1893 1945)
Michio Miyagi (1894 1956)
Shukichi Mitsukuri (1895 1971)
Meiro Sugawara (1897 1988)
Yasuji Kiyose (1900 )
Masao Oki (1901 1971)
Jiro Nakano (1902 )
Saburo Moroi (1903 1977)
Qunihico Hashimoto (1904 1949)
Kikuko Kanai (1906 1986)
Hisato Ohzawa (1907 1953)
Isotaro Sugata (1907 1952)
Yoshio Hasegawa (1907 )
Kishio Hirao (1907 1953)
Yoritsune Matsudaira (1907 2001)
Koichi Kishi (1909 1937)
Komei Abe (1911 2006)
Hisatada Otaka (1911 1951)
Osamu Shimizu (1911 1986)
Saburo Takata (1913 )
Akira Ifukube (1914 )
Fumio Hayasaka (1914 1955)
Kunio Toda (1915 )
Marco Ishiketa (1916 )
Roh Ogura (1916 )
Minao Shibata (1916 )
Yoshiro Irino (1921 1980)
Kan Ishii (1921 )
Sadao Bekku (1922 2012)
Yoshinao Nakata (1923 2000)
Yoshinao Nakada (1923 )
Ikuma Dan (1924 )
Hirooki Ogawa (1925 )
Yasushi Akutagawa (1925 1989)
Yuquijiro Yocoh (1929 )
Joji Yuasa (1929 )
Michio Mamiya (1929 )
Teizo Matsumura (1929 2007)
Toshiro Mayuzumi (1929 1997)
Akio Yashiro (1929 1976)
Makoto Moroi (1930 )
Ryohei Hirose (1930 )
Minoru Miki (1930 )
Yutaka Makino (1930 )
Kazuo Fukushima (1930 )
Toru Takemitsu (1930 1996)
Yuzo Toyama (1931 )
Hikaru Hayashi (1931 2012)
Akira Yuyama (1932 )
Akira Tamba (1932 )
Yoko Ono (1933 )
Akira Miyoshi (1933 2013)
Shuko Mizuno (1934 )
Seiichi Inagaki (1935 )
Kazuko Hara (1935 )
Maki Ishii (1936 2003)
Yasuo Sueyoshi (1937 )
Keiko Abe (1937 )
Yoshihisa Taira (1937 2005)
Mieko Shiomi (1938 )
Takehisa Kosugi (1938 )
Yuji Takahashi (1938 )
Teruyuki Noda (1940 )
Ichiro Higo (1940 )
Haruna Miyake (1942 )
Toyohiko Satoh (1943 )
Etsuko Hori (1943 )
Atsutada Otaka (1944 )
Nagako Konishi (1945 )
Yasuo Kuwahara (1946 )
Masanori Fujita (1946 )
Jo Kondo (1947 )
Tokuhido Niimi (1947 )

Pages