Chine

Tianhua Liu (1895 1932)
John Fernström (1897 1961)
He Luting (1903 )
Luting He (1903 1999)
Hsing-hai Hsien (1904 1945)
Shuxian Xiao (1905 1991)
Xinghai Xian (1905 1945)
Bunya Koh (1910 1983)
Shan-De Ding (1911 1995)
Vladimir Ussachevsky (1911 1990)
Sicong Ma (1912 1987)
Xiaosong Qu (1919 )
Li Huanzhi (1919 )
Pei-Xun Chen (1921 )
Benjamin Lees (1924 2010)
Zhun Huang (1926 )
Tsang-Houei Hsu (1929 )
Zhuang Liu (1932 )
Li-san Wang (1933 )
Jian A Ke (1933 )
Huguang Xin (1933 )
He Zhanhao (1933 )
Gang Chen (1935 )
Qiang Wang (1935 )
Xiang Jin (1935 )
Cheng-Zong Yin (1941 )
Wang-Hua Chu (1941 )
Yuan-kai Bao (1944 )
Zhao Jiping (1945 )
Thomas Oboe Lee (1945 )
Fu-Tong Wong (1948 )
Anlun Huang (1949 )
Qigang Chen (1951 )
Chen Yi (1953 )
Yi Chen (1953 )
Ge Gan-Ru (1954 )
Wing Wah Chan (1954 )
Bun Ching Lam (1954 )
Xiaohong Chen (1955 )
Xiaogang Ye (1955 )
Bright Sheng (1955 )
Guo Wenjing (1956 )
Julian Yu (1957 )
Joan Huang (1957 )
Dun Tan (1957 )
Li Yinghai (1961 )
Xu Yi (1963 )
Qiangbin Chen (1964 )
Biao Chen (1971 )
Musheng Chen (1971 )
Liang Liang (1974 )
Li Zhao (1974 )
Hang Zou (1975 )
Man-Ching "Donald" Yu (1980 )
Yunhan Yang (1987 )
Shaofan Qi (1988 )
Xavier Shuang Xu (1988 )
Jiaqi Chen (1989 )